Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

21 Mayıs 2015 Perşembe

SU TAŞI KOLYE

SU TAŞI ÖRNEĞİ

internette gördüğüm bu kolye su taşı çalışmaları için güzel bir örnek

17 Mayıs 2015 Pazar

SU TAŞI KOLYE UCU

Bu sutaşı örneğini ajne gyongy bloğunda gördüm. Çok güzel bir kolye olmuş.


internette gördüğüm ve çok beğendiğim bu su taşı kolyeyi herkesle paylaşmak istedim

14 Mayıs 2015 Perşembe

KANDİL GELENEĞİ
Kandiller birbirimizi sevmemiz için fırsattır. Bir araya gelmemize vesiledir.
Osmanlılar döneminde II.Selim (1566-1574) zamanından başlayarak minarelerde kandiller yakılarakkandilduyurulduğu ve kutlandığı için Kandil olarak anılmaya başlayan gecelere Kandil-i Şerif de denir. Hicretten 300
yıl sonra ilk kez Mısır’da, Fatimiler döneminde Mevlit; 400 yıl sonra da Kudüs’te Miraç, Regaip ve Berat geceleri kutlanmaya, bu geceler camilerde toplu biçimde yapılan ibadetlerle geçirilmeye başlandı. Daha sonra bu kutlamalar İslam dünyasının bazı bölgelerine yayılarak gelenekselleşti. Günümüzde de kandiller camilerde okunan mevlit ve Kur’an ile yapılan dua ve ibadetlerle canlı biçimde kutlanıyor. Ayrıca kandil gecesi ve gündüzünde ihtiyaç sahiplerine yardım ediliyor.


KANDİLLERDE LOKMA DÖKME ADETİ
Türkiye’de kandil günleri ve gecelerinde ibadet edildiği gibi çeşitli hayır ve iyilik yapılması adettendir.
lokmaHz.Muhammed’in mührü sayılan lokma, mektubu kabul edilen katmer, ekmek arasıhelva, pişi, Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde kandil günlerinde dağıtılan yiyeceklerden bazırlarıdır.
Kandillerde özellikle doğu illerinde dar gelirlilere yemek verme adeti bulunur.

MİRAÇ KANDİLİ
Hz. Muhammet’in göklere yükselerek Allah katına çıkmasına MİRAÇ diyoruz.
İslam inanç ve kaynaklarına göre Hz. Muhammet peygamberliğinin X.yılında (619) , arap aylarından recebin 27. Gecesi Allah’ın bir mucizesi olarak evinden alınıp önce Kudüs’teki Mescidi Aksa’ya götürüldü, oradan da göklere yükseltildi. Bu mucizenin İsra adı verilen ve Kudüs’e kadar olan ilk bölümü,aynı adı taşıyan surenin ilk ayetinde şöyle anlatılır: ‘’Bir gece kendisine delillerimizden bir bölümünü gösterilim diye kulunu (Muhammet) Mescidi Haram’dan çevresini kutlu kıldığımız Mescidi Aksa’ya götüren Allah’ın şanı çok yücedir.’’
Miraç mucizesinin Kudüs’ten sonraki aşamaları hadislerle açıklanmış olmakla birlikte, İslam bilginleri olayın bu aşamaları ve oluş biçimi konusunda değişik görüşler ortaya attılar. Daha çok ehli-sünnet bilginlerinin oluşturduğu çoğunluğun görüşüne göre isra ve miraç yalnızca ruhsal bir olay ya da düş değil, Hz. Muhammet’in uyanık olarak hem ruhsal hem de bedensel varlığı ile yaşadığı bir mucize biçiminde değerlendirilmelidir. Hz. Ayşe ve Muaviye gibi bazı sahabelerin de katıldıkları bir bölüm İslam bilginleriyse ‘’Sana gösterdiğimiz rüyayı halk için ancak bir deneme yaptık’’ (İsra XVII,60) anlamındaki ayeti de kanıt göstererek isra ve miraç olayını Hz. Muhammet uykudayken ve rüya biçiminde gerçekleştiğini savunurlar. Bununla birlikte isra mucizesi, Kuran’da yer aldığından tüm İslam bilginleri bu mucizeyi kökten inkar edenlerin dinden çıkmış sayılacaklarını belirtirler.
kandil
Miraç olayının Kudüs’e kadarki bölümü Kuran’da kesin olarak bildirilmekle beraber, göklere yükselme aşamaları çok sayıda ravileri olan (meşhur) hadislerde anlatılır. Hz. Muhammet’in göklerden sonra arş’ı, cehennem ve cenneti, buralarda bulunanların durumlarını tanımladığı hadisleri ise az sayıdaki ravilerce rivayet edilir (haber-i vahit). Bu nedenle ehl-i sünnet inancına göre miracın Kudüs’ten sonraki aşamaları da doğru sayılmakla birlikte, sadece hadislere dayandığından bu bölümlere inanmayanlar dinden çıkmış sayılmazlar.
İsra ve Miraç mucizesi ile ilgili bütün hadislerde verilen bilgilere göre bu olay özetle şöyle gerçekleşti: Hz. Muhammet evinde ya da Kabe’nin avlusunda uyurken, Cebrail yanına geldi. Göğsünü yararak kalbini yıkadı. Hz. Peygamber’i Burak’a bindirerek bir anda Kudüs ‘e götürdü. Hz. Muhammet burada öteki birçok peygamberin ruhlarıyla karşılaştı ve Mescidi Aksa’da onlara imamlık yaparak iki rekat namaz kıldırdı. Sonra Cebrail ile birlikte, ‘’miraç’’ denilen bir araçla birinci göğe kadar meleklerin yardımıyla, Sidret ül-münteha’ya kadar Cebrail’in yardımıyla buradan öteye der Refref adlı bir araçla gitti. Sonunda Refref’ten de ayrılarak tek başına Tanrı huzuruna ulaştı.
Miraç olayının Kudüs’e kadar ki bölümü olan İsra Kuran’da kesin olarak bildirilmekle birlikte, göklere yükselme aşamaları ise çok sayıda ki hadislerde anlatılır. 
Hz. Muhammet konuyla ilgili hadislerinde yedi kat göklerde karşılaştığı peygamberlerle görüşmeleri ve miracın son aşamalarında ulaştığı tanrısal tecelliler hakkında geniş bilgi verir.
Bu gecede Hz. Muhammet ümmetine üç armağan sunulduğuna inanılır.
  1. Bakara suresinin son iki ayeti bu gece Hz. Muhammet’e bildirildi. Bu ayetlerde İslam itikat ilkeleri özetlenir. Kulun Tanrı’ya yakarışının özlü örnekleri verilmiştir.
  2. Bu gece Hz. Muhammet’e, Allah’a ortak koşanlar ya da O’nun varlığını tanımayanların dışında kalan tüm ümmetinin cennete gireceği müjdelendi.
  3. İslam dininin en başta gelen ibadeti olan beş vakit namaz bu gece farz kılındı. Bu namazları inanç ve bağlılıkla kılan müminlerin elli vakit kılmışçasına sevap kazanacakları bildirildi. Bu nedenle bir hadiste ‘’Namaz, müminin miracıdır’’ denilir. 
Zamanla Müslümanlar arasında büyük bir değer ve kutsallık kazanan miraç gecesi her yıl kutlanan kandiller arasında yerini almıştır.

7 Mayıs 2015 Perşembe

TİMSAH ÖRME BİLEKLİK

siyah boncuklarla yapılan bu el işi bileklik hem çok kolay hem de çok basit bir takı
Kristal boncuk ve kum boncuk kullanılarak çalışılmış.

4 Mayıs 2015 Pazartesi

MAVİ BİLEKLİK

mat çek kristalleriyle yapılan el işi bileklik

Kristal taşlar ve kum boncuk kullanılarak yapılmış. Çift iğne ile önce ortadaki çiçekler bitiriliyor. Daha sonra kenarlardaki boncuklar işleniyor.


2 Mayıs 2015 Cumartesi

SALKIM KOLYE


 Kum boncuklar ve inciler kullanılarak yapılmış bu kolyeyi internette gördüm. Şeması da var. Sanırım bu şemayla rahatça yapılabilir. Renkler de güzel seçilmiş.

internette görüp beğendiğim kum boncuklarla yapılan el işi kolye